TRANG CHỦ
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 453395
Tấm gương HCM
Tra cứu Hồ sơ đi B
Chống Mỹ
Bản đồ Tỉnh Bình Định
mot cua dien tu
van phong dien tu
 
 • GIỚI THIỆU MỘT TRONG HAI BỨC THƯ CỦA SINH VIÊN NGUYỄN THÁI BÌNH
 • TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA PHÒNG NỘI VỤ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.
 • HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM CÓ TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀ QUÝ HIẾM
 • CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH
 • MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM TĂNG CƯỜNG VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI HUYỆN PHÙ MỸ
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÃ HỘI”
 
              Quản lý NNVTLT
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA PHÒNG NỘI VỤ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở tỉnh ta được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn hạn chế hoặc chưa thực hiện.
 
  HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÃ HỘI”
  CÒN 3.897 HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B CHƯA CÓ NGƯỜI NHẬN
  BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH GIAI ĐOẠN 1903 – 2007
              Quản lý TL LT LS Tỉnh
HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM CÓ TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀ QUÝ HIẾM
Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo về việc sưu tầm, thu thập và thống kê, lập danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử còn phân tán nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Theo đó, Sở Nội vụ giao trách nhiệm Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực tiếp làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV về hợp tác, phối hợp rà soát, thống kê, lập danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định hiện đang lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
 
  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
  KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN HỒ SƠ, TÀI LIỆU GIAO NỘP VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH
  “TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁ TRỊ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THU THẬP, CHỈNH LÝ, LỰA CHỌN HỒ SƠ TÀI LIỆU CẤP HUYỆN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ”
              Công bố, giới thiệu TL
GIỚI THIỆU MỘT TRONG HAI BỨC THƯ CỦA SINH VIÊN NGUYỄN THÁI BÌNH
Trong không khí hân hoan, phấn khởi khắp cả nước chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2014, Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một trong hai lá thư ngỏ của anh Sinh viên Nguyễn Thái Bình gửi cho "những người yêu hòa bình và công lý trên thế giới" và tổng thống Richard Nixon, chỉ trích các hành động mà anh cho là tội ác chống lại nhân dân Việt Nam của Hoa Kỳ.
 
  CÔNG BỐ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ “ Về bức thư của Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bình Định Nhân ngày Kỷ niệm Thương binh Liệt sỹ”
  BÌNH ĐINH CÔNG BỐ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ VỀ CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
  CÔNG BỐ, GIỚI THIỆU BỨC THƯ TRƯỚC NĂM 1975 CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH, ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH NHÂN NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (30/4/1975-30/4/2014)
              Thu thập tài liệu quý, hiếm
BÌNH ĐỊNH PHÁT HIỆN CÁC SẮC PHONG CỦA DÒNG HỌ TRẦN ĐỨC HÒA LÀM CHỨC CỐNG QUẬN CÔNG Ở HUYỆN HOÀI NHƠN
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về điều tra, thống kê và sưu tầm tài liệu quý, hiếm từ năm 2008 đến nay, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh.
 
  CÔNG TÁC SƯU TẦM, THU THẬP VÀ SAO CHỤP TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ CỦA CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH
  BÌNH ĐỊNH: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SƯU TẦM TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM
  BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM “SƯU TẦM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM ”
              Tin tức hoạt động
NHÂN KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2014) CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH TIẾP TỤC TRAO TRẢ HỒ SƠ, KỶ VẬT CÁN BỘ ĐI B
Hiện nay, Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh Bình Định đang bảo quản, lưu giữ 5442 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B, tiếp nhận từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Đây là hồ sơ, kỷ vật cán bộ, chiến sĩ của Bình Định tập kết ra Bắc theo hiệp định Genève năm 1954. sau đó, những cán bộ, chiến sĩ này tham gia lao động sản xuất ở miền Bắc và được bí mật trở vào Nam công tác do yêu cầu của cách mạng (từ 1959- 1975).
 
  CHI BỘ CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM”
  KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC QUY CHẾ NỘI BỘ, VĂN HÓA CÔNG SỞ, HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ CCHC NĂM 2014 TẠI CHI CỤC VTLT
  SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH GIAI ĐOẠN 1903 - 2007
     Hình ảnh hoạt động
 • Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt nam
 • Kỷ niệm 5 năm ngành Lưu trữ Việt Nam
 • Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt nam
 • Đoàn công tác Chi cục VTLT Binh Định tưởng niệm tại Thành Cổ Quảng Trị
 • Đoàn công tác Chi cục VTLT Binh Định tưởng niệm tại Thành Cổ Quảng Trị
 • Chi cục VTLT tỉnh Thái Nguyên và Đắk Lắc đến thăm và làm việc Chi cục VTLT Bình Định
 • CĐCS Chi cục VTLT dự thi Hái hoa dân chủ
 • Trao bằng khen cho các cơ quan đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ (2011-2013)
     Văn bản mới
Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Về việc Đề án \\\"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\\\"

Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

V/v xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Vrrf việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

     Video
  Video khác
Phạm Văn Đồng
Võ Nguyên Giáp
BTV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)