TRANG CHỦ
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 385605
Tấm gương HCM
Tra cứu Hồ sơ đi B
Chống Mỹ
Bản đồ Tỉnh Bình Định
mot cua dien tu
van phong dien tu
 
 • BÌNH ĐỊNH CÔNG BỐ, GIỚI THIỆU TÀI LIỆU ẢNH TRƯỚC NĂM 1975.
 • CÔNG ĐOÀN CSTV CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
 • SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
 • LƯU TRỮ LỊCH SỬ BÌNH ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI SỞ NGOẠI VỤ
 • BÌNH ĐỊNH PHÁT HIỆN CÁC SẮC PHONG CỦA DÒNG HỌ TRẦN ĐỨC HÒA LÀM CHỨC CỐNG QUẬN CÔNG Ở HUYỆN HOÀI NHƠN
 
              Quản lý NNVTLT
SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử của tỉnh Bình Định. Theo đó, ngày 05/3/2014 tại Hội trường Sở Ngoại vụ đã tổ chức lớp Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức của Sở Ngoại vụ.
 
  BÌNH ĐỊNH THU THẬP, TIẾP NHẬN TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH
  KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI SỞ NGOẠI VỤ
  TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
              Thu thập tài liệu quý, hiếm
BÌNH ĐỊNH PHÁT HIỆN CÁC SẮC PHONG CỦA DÒNG HỌ TRẦN ĐỨC HÒA LÀM CHỨC CỐNG QUẬN CÔNG Ở HUYỆN HOÀI NHƠN
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về điều tra, thống kê và sưu tầm tài liệu quý, hiếm từ năm 2008 đến nay, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh.
 
  CÔNG TÁC SƯU TẦM, THU THẬP VÀ SAO CHỤP TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ CỦA CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH
  BÌNH ĐỊNH: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SƯU TẦM TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM
  BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM “SƯU TẦM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM ”
              Tin tức hoạt động
CÔNG ĐOÀN CSTV CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Hòa chung không khí của phụ nữ tỉnh, những ngày này, phụ nữ Việt Nam khắp mọi miền đất nước nói chung đang sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai bà Trưng.
 
  LƯU TRỮ LỊCH SỬ BÌNH ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
  CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC KỶ NIỆM NHÂN NGÀY LƯU TRỮ VIỆT NAM (03/01/2014)
  Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2014)
     Hình ảnh hoạt động
 • Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt nam
 • Kỷ niệm 5 năm ngành Lưu trữ Việt Nam
 • Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt nam
 • Đoàn công tác Chi cục VTLT Binh Định tưởng niệm tại Thành Cổ Quảng Trị
 • Đoàn công tác Chi cục VTLT Binh Định tưởng niệm tại Thành Cổ Quảng Trị
 • Chi cục VTLT tỉnh Thái Nguyên và Đắk Lắc đến thăm và làm việc Chi cục VTLT Bình Định
 • CĐCS Chi cục VTLT dự thi Hái hoa dân chủ
 • Trao bằng khen cho các cơ quan đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ (2011-2013)
     Văn bản mới
Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Về việc Đề án \\\"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\\\"

Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

V/v xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

     Thông báo

 

Trang thông tin điện tử Chi cục lưu trữ tỉnh Bình Định đang chạy thử nghiệm
 .... Mọi góp ý xin vui lòng gửi về:

Ban Biên Tập:
ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn

     Video
  Video khác
Phạm Văn Đồng
Võ Nguyên Giáp
BTV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)